Kvalitet och miljö

byggföretag-malmö

Vi på Malmö Byggentreprenad baserar vår verksamhet på en helhetssyn där vi beaktar såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter.
Vid Varje påbörjat projekt upprättar vi en arbetsmiljöplan för en säkrare arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats för våra medarbetare där bas-u och bas-p ansvarar för den.

Under projektets gång följer vi en kvalitetsplan för att uppnå rätt kvalité och förväntningar.